10 – Grafická výzdoba uč. informatiky

Do učebny informatiky přidat jakýkoliv obraz, info tabuli nebo kresbu na zeď.
Cena: 6 000,- Kč

Přejít nahoru